Final list of Consolidator/aayat-karta
S.No. Subject Download
1 Final Gradation List Year 2022 of Chakbandi Lekhpal. Size :926 KB Lang. :Hindi Uploading Date :29/08/2022 View
2 Regarding uploading the final rank list of tracer cadre dated June 24, 2022. Size :926 KB Lang. :Hindi Uploading Date :24/06/2022 View
3 Final Rank Order of Consolidators / Aayatkarta, Date 01 MAY, 2022 : Final List Size :23 MB Lang. :Hindi Uploading Date :01/06/2022 View